Kultúra a história

Kultúra a história v regióne Podunajsko

Podunajský región je už oddávna príťažlivý vďaka svojim priaznivým podmienkam, o čom svedčia napríklad aj archeologické nálezy zo staršej doby železnej. Nachádzame tu stopy kultúry slovanského osídlenia, zachovalé sú aj sakrálne stavby v románskom i gotickom slohu či pôvodné sídla uhorských šľachtických rodov.

Šport a rekreácia

Šport a rekreácia v regióne Podunajsko

V Podunajsku si prídu na svoje aj milovníci jazdeckého, leteckého športu a paraglidingu, golfu i cykloturistiky - medzinárodná Dunajská cyklocesta je naznámejšou a najfrekventovanejšou v Európe. Vyhľadávaným rekreačným centrom sú senecké Slnečné jazerá s priľahlým aquaparkom.

RVC Rovinka

Regionálne vzdelávacie centrum

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO). Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej je súčasťou projektu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti - Kultúrne dni v slovensko-rakúskom pohraničí. Uskutočnilo sa v 37. týždni t.j. od 11. 09. - 14. 09. 2006 v časti Jánošíková na verejnom priestranstve.

Čítať celý článok

Exkurzia do Rakúska

Exkurzia do Rakúska patrí zo série podujatí, ktoré zastrešuje projekt združenia - Riešenie problému nelegálnych skládok odpadu v regióne Podunajsko.

Správa z exkurzie konanej dňa 09.05. 2006  v Dolnom Rakúsku – Hohenruppersdorf – zameraného na tému „práca s verejnosťou v oblasti zvýšenia úrovne separovaného zberu odpadov„

Exkurzie sa zúčastnili starostovia obcí, učitelia a žiaci základných škôl.

Čítať celý článok

Kurz osvety na ZŠ v Blatnom

Kurz osvety na ZŠ v Blatnom patrí zo série podujatí, ktoré zastrešuje projekt združenia - Riešenie problému nelegálnych skládok odpadu v regióne Podunajsko.

Kurz bol zameraný na osvetu detí základných škôl v oblasti zberu separovaného odpadu a pozornosť sústredil najmä na triedenie odpadu. Jednou z prezentovaných informácii bol aj záznam ako sa dá kompostovať biologický odpad. Deťom bol poskytnutý rôznorodý propagačný materiál, napr. plagát "Čo kam patrí", "Všetko do smetí?", "Nespaľujme odpady v domácnosti", "Postavte si kompostovisko".

Čítať celý článok