Záznamy zo zasadnutí rady zoradené podľa rokov a dátumov, kedy sa konali: