Kultúra a história

Kultúra a história v regióne Podunajsko

Podunajský región je už oddávna príťažlivý vďaka svojim priaznivým podmienkam, o čom svedčia napríklad aj archeologické nálezy zo staršej doby železnej. Nachádzame tu stopy kultúry slovanského osídlenia, zachovalé sú aj sakrálne stavby v románskom i gotickom slohu či pôvodné sídla uhorských šľachtických rodov.

Šport a rekreácia

Šport a rekreácia v regióne Podunajsko

V Podunajsku si prídu na svoje aj milovníci jazdeckého, leteckého športu a paraglidingu, golfu i cykloturistiky - medzinárodná Dunajská cyklocesta je naznámejšou a najfrekventovanejšou v Európe. Vyhľadávaným rekreačným centrom sú senecké Slnečné jazerá s priľahlým aquaparkom.

RVC Rovinka

Regionálne vzdelávacie centrum

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO). Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

Festival dychovej hudby a folklórnych súborov v Igrame

Prehliadka dychových hudieb má v Igrame už viacročnú tradíciu. Začínali v roku 1996 so záhradnou slávnosťou a posedením pri domácej dychovke – IGRAMĆAN, ktorá v obci nepretržite pôsobí už 85 rokov. Každoročne podujatie zveľaďovali či už po organizačnej stránke, ale hlavne pozývali ďalšie dychové hudby a postupne tiež folklórne súbory. Z miestnej akcie sa postupne stalo podujatie regionálneho významu.

 

V roku 2006 bolo podujatie realizované už ako „Festival dychovej hudby a folklórnych súborov“ a bolo podporené v rámci projektu ktorý realizovalo Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti v rámci podpory Európskeho spoločenstva – programu Interreg III A – „Slovensko–rakúske kultúrne dni v Podunajsku.“ A tak obec privítala folklórne súbory z Viedne, Bratislavy, Rovinky, Cífera, Červeníka, Luhačovíc...

Tohtoročný festival je súčasťou projektu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti „Zachovanie ľudových a umeleckých tradícii v regióne Podunajsko – folklór, dychová hudba, umelecké rezbárstvo“ podporené finančným príspevkom Višegrádskeho fondu a tak sa podujatie realizovalo za účasti umelcov z krajín V4 – z Českej republiky z Mikroregiónu Luhačovské Zálesí sa predstavila dychová hudba Zálesanka a folklórny súbor Malé Zálesí z Luhačovíc. Z Maďarska z obce Čív sa predstavil Čívsky ženský spevácky zbor. Slovenskú republiku prezentovali hlavne dychové hudby a súbory z regiónu Podunajsko – DH Lužanka z Dunajskej Lužnej, DH Igramčan z Igramu, FS Igrici z Igramu, deti zo Základnej školy v Igrame, FS Červené jabĺčko z Rovinky a folklorista Milan Roob s dcérou Terezkou z Martina. Na festivale vystúpilo celkom 9 umeleckých telies s cca 180 účinkujúcimi.

Sprievodnými podujatiami pre návštevníkov bol detský kútik – maľovanie, maľovanie na tvár, výroba ozdôb z gorálok, ukážky tvorby tradičných remeselníkov - hrnčiar, košikár, rezbár, drotár, medovníkárka... no a z tigrej farmy z Kostolnej pri Dunaji priniesli ukázať aj malé tigríča. Záver akcie už tradične spestril ohňostroj.