Kultúra a história

Kultúra a história v regióne Podunajsko

Podunajský región je už oddávna príťažlivý vďaka svojim priaznivým podmienkam, o čom svedčia napríklad aj archeologické nálezy zo staršej doby železnej. Nachádzame tu stopy kultúry slovanského osídlenia, zachovalé sú aj sakrálne stavby v románskom i gotickom slohu či pôvodné sídla uhorských šľachtických rodov.

Šport a rekreácia

Šport a rekreácia v regióne Podunajsko

V Podunajsku si prídu na svoje aj milovníci jazdeckého, leteckého športu a paraglidingu, golfu i cykloturistiky - medzinárodná Dunajská cyklocesta je naznámejšou a najfrekventovanejšou v Európe. Vyhľadávaným rekreačným centrom sú senecké Slnečné jazerá s priľahlým aquaparkom.

RVC Rovinka

Regionálne vzdelávacie centrum

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO). Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej

V dňoch 9. – 13. júna 2008 sa v parku Rezbárskej galérie v Dunajskej Lužnej uskutočnil už šiesty ročník Medzinárodného rezbárskeho sympózia.

Sympózium sa konalo za účasti umelcov z krajín V4 so zámerom zachovať ľudové a umelecké tradície v regióne Podunajsko, obohatiť a predstaviť kultúru a komunitu bezprostredne susediacich krajín, podporovať nadväzovanie partnerstiev nielen jednotlivých regiónov a obcí, ale aj partnerstiev medzi jednotlivými remeselníkmi.

Umelci – rezbári z Českej, Poľskej a Slovenskej republiky – pp. Jana Vytřasová, Jaroslav Slavík, Mieczyslaw Gluch a Juraj Mertuš vytvorili medovníkovú chalúpku a drevené štylizované marionety hlavných postavičiek z rozprávky „O Medovníkovej chalúpke“ – Marienky, Janka a strigy.

Podujatie bolo okrem iného venované aj básnikovi Milanovi Rúfusovi – autorovi rozprávky, pri príležitosti jeho významného životného jubilea – 80. narodenín.

V rámci podujatia sa konal aj doplnkový program ktorý svojou účasťou a hrami spestril aj Mišo Gombík. Jeho predstavenie bolo venované detičkám z MŠ.

Slávnostné ukončenie podujatia sa konalo v piatok 13. 6. od 17.00 a bolo spestrené kultúrnym programom Folklórneho súboru Červené jabĺčko z Rovinky a predstavením Lucie Gombičky.

I napriek nepriazni počasia v závere podujatia všetkých zainteresovaných hrial dobrý pocit z vydarenej akcie ako aj z krásneho diela, ktoré skrášľuje park a návštevníkom spríjemňuje pobyt v rozprávkovom prostredí.

Sympózium navštívil aj riaditeľ Medzinárodného Višegradskeho fondu pán Kristóf Forrai, ktorý ocenil myšlienku, snahu a nadšenie s ktorým sa podujatie realizuje.

Visegrad Fund

Podujatie bolo realizované s finančným príspevkom Višegradskeho fondu.