Kultúra a história

Kultúra a história v regióne Podunajsko

Podunajský región je už oddávna príťažlivý vďaka svojim priaznivým podmienkam, o čom svedčia napríklad aj archeologické nálezy zo staršej doby železnej. Nachádzame tu stopy kultúry slovanského osídlenia, zachovalé sú aj sakrálne stavby v románskom i gotickom slohu či pôvodné sídla uhorských šľachtických rodov.

Šport a rekreácia

Šport a rekreácia v regióne Podunajsko

V Podunajsku si prídu na svoje aj milovníci jazdeckého, leteckého športu a paraglidingu, golfu i cykloturistiky - medzinárodná Dunajská cyklocesta je naznámejšou a najfrekventovanejšou v Európe. Vyhľadávaným rekreačným centrom sú senecké Slnečné jazerá s priľahlým aquaparkom.

RVC Rovinka

Regionálne vzdelávacie centrum

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO). Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí.

Popularizácia a zachovanie ľudových a umeleckých tradícií v regióne Podunajsko

RZ obcí Podunajskej oblasti v spolupráci s obcami  Dunajská Lužná, Igram Miloslavov  a p. Jurajom Mertušom- rezbárom opakovane  pripravili  projekt  s názvom „Popularizácia a zachovanie ľudových  a umeleckých tradícií v regióne Podunajsko.
Pripravovanými aktivitami chceme zachovať, rozvíjať a popularizovať hodnoty kultúrneho a historického dedičstva regiónu, pokračovať v iniciatíve podpory komunitného života, zvyšovať informovanosť obyvateľov regiónu  ako aj návštevníkov, o  hodnotách ktoré v regióne máme, a aj  tým rozvíjať regionálny cestovný ruch.

Podporou hudobných tradícií a folklóru chceme naďalej vytvárať príležitosti pre zmysluplné využívanie voľného času hlavne u najmladšej generácie – detí vo veku od 6-18 rokov.

 

Aktivity projektu:

Ľudové a umelecké remeslá – 7. ročník Rezbárskeho sympózia v obci Dunajská Lužná sa uskutoční v termíne 8.6.-12.6.2009 a jeho témou bude „Kamaráti v labyrinte života“

Zúčastnia sa ho rezbári zo Slovenska, Česka a Maďarska.

V rámci sprievodného programu je pre tých najmenších pripravené:

  • bábkové divadlo manželov Petrakovičovcov s hrou „Andel Kulifander“
  • a zavítajú k nám tiež bábkoherci Ivan Martinka a Lucia Kráľovičová

Remeselný dvor a Múzeum vidieckej kultúry v Miloslavove -  propagáciu  tradičných remesiel a vidieckeho života Podunajska chceme zabezpečiť hlavne formou ponuky exkurzií pre školy v Bratislavskom kraji a dosiahnuť tým plnohodnotnú návštevnosť expozície. (jún a september).

Igram – podpora hudobných  tradícií a folklóru

Program sa pripravuje v mesiaci  jún výchovné koncerty  a prehliadka 27.6.2009.

Vychádzajúc z  názvu obce odvodeného od staroslovanského slova „igrici“ – hudci, hudobníci, zachovávajú sa v obci hudobné a umelecké tradície  prostredníctvom dychovej hudby Igramčan a Folkórnej skupiny  Igrici.  V ich repertoári sa nachádzajú známe i menej známe ľudové piesne z pôvodného piesňového materiálu z Igramu i blízkych okolitých obcí.